การตอกเสาเข็ม

การตอกเสาเข็มโรงงาน

การก่อสร้างโรงงาน ปัจจัยหลักสำคัญคือการเลือกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มเป็นหัวใจหลักในการรับน้ำหนักของอาคาร

เสาเข็มที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน แบ่งเป็น 3 ประเภทในการทำงาน
1.เสาเข็มเจาะ
2.เสาเข็มตอก
3.เสาเข็มกดไฮดรอลิก

เสาเข็มแต่ละประเภทมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป คือ

1. เสาเข็มเจาะ
ข้อดี จะมีเสียงรบกวนน้อย ก่อสร้างได้ในพื้นที่จำกัด สร้างมลภาวะน้อย
ข้อเสีย ระยะเวลาการทำงานค่อนข้างนาน เพราะมีขั้นตอนในการทำงานหลายขั้นตอน
2. เสาเข็มตอก
 
ข้อดี จะมีราคาถูกกว่าเสาเข็มประเภทอื่น ก่อสร้างได้รวดเร็ว เหมาะกับพื้นที่กว้าง
ข้อเสีย ขณะทำงานจะมีแรงสั่นสะเทือน และมีเสียงดัง ไม่เหมาะกับการก่อสร้างในพื้นที่ที่ติดกับอาคารข้างเคียง
3. เสาเข็มกดไฮดรอลิก
 
ข้อดี การทำงานจะมีเสียงน้อย ไม่มีแรงสั่นสะเทือนสร้างมลภาวะน้อย
ข้อเสีย ราคาค่อนข้างสูง

การเลือกใช้เสาเข็มหากดูจากงบประมาณ เสาเข็มตอกจึงเป็นตัวเลือกแรกในการทำงาน แต่ถ้าพื้นที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียง หรือมีปัจจัยอื่นเช่นแรงสั่นสะเทือน เราอาจใช้เสาเข็มเจาะ หรือเสาเข็มกดไฮดรอลิกแทน

ก่อนการตอกเสาเข็มถ้าเป็นไปได้ ควรมีการสำรวจชั้นดิน หรือ Boring Log เพื่อนำข้อมูลมาให้ทางวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มาใช้พิจารณาในการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร
ทีมงาน โปร เอ็น เซิร์ฟ เรามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง มั่นใจได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการก่อสร้าง 
 
ติดต่อเรา 
 
Visitors: 5,579