การตัดร่องคอนกรีต

ตัดร่องคอนกรีต หรือ การตัดจ๊อย

   การตัดจ๊อย หรือ "Cut Joint" เป็นกระบวนการสร้างรอยต่อเทียมบนพื้นคอนกรีต โดยใช้เครื่องมือตัดร่องคอนกรีตเฉพาะทาง ( เครื่องตัด Joint ) รอยต่อเหล่านี้ทำหน้าที่ควบคุมการแตกร้าวของคอนกรีตตามแนวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกร้าวแบบสุ่มซึ่งอาจส่งผลต่อความสวยงามและความแข็งแรงของโครงสร้าง

ขั้นตอนการตัดร่องคอนกรีต:

1.กำหนดตำแหน่งที่จะตัดในแบบ

2.เช็คจากพื้นที่จริง กำหนดจุดตัด ใช้เต๊าตีเส้น

3.ใช้เครื่องตัด Joint ตัดร่องด้วยวิธีการตัดรดน้ำ

4. การตัดพื้นกำหนดไว้ 2 แบบ

  4.1 การตัด Joint พื้นที่ภายใน- ใช้ใบ 3 มม. ตัดลึก 2 ซม.

  4.2 การตัด Joint ถนน- ใช้ใบหนา 1 ซม. ตัดลึก 3 ซม.

5. ทำความสะอาดหยอดช่อง Joint

  5.1 พื้นภายในโรงงาน หยอดชีลช่องด้วย PU

  5.2 พื้นถนน หยอดร่องด้วยยางมะตอยก้อนต้มหยอด

Visitors: 5,583