การถมดิน และบดอัดดิน

การถมดิน และบดอัดดิน

การถมดิน และบดอัดดิน เป็นขั้นตอนก่อนการก่อสร้างที่สำคัญ และมีผลต่อความแข็งแรงของอาคารที่จะสร้าง หลักสำคัญในการถมดิน และบดอัดดินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

1. ขั้นตอนการถมดินมีความสำคัญมาก มีขั้นตอนสำคัญ คือ

     - ต้องออกแบบการถมดิน
     - กำหนดสเปคของดินที่จะถม
     - วางแผนการทำงาน
ขั้นตอนที่สำคัญก่อนการถมดินจำต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อน ซึ่งอาจมีอุปสรรค และข้อจำกัดคือ
    -  สำรวจดินเดิมว่ามีความลึกขนาดไหน
    -  มีวัชพืช หรือต้นไหม้ใหญ่ในพื้นที่หรือไม่
    -  เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ กำหนดสเปก วัสดุที่เหมาะสม เพราะดินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 

2. ขั้นตอนการบดอัดดิน จะช่วยให้ดินมีความแข็งแรง ไม่ยุบตัว บางพื้นที่ต้องบดอัดแน่นเป็นพิเศษเช่น พื้นถนนโครงการ ลานโหลดสินค้า เป็นต้น 

ข้อควรระวัง ขณะทำงานต้องคำนึงถึงการระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันน้ำท่วม และความเสียหายของดินถม
การถมดิน และบดอัดดินเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการก่อสร้าง เราจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินงานอย่างถี่ถ้วน
เรา โปร เอ็น เซิร์ฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และก่อสร้าง พร้อมให้บริการ และคำปรึกษา
 
ติดต่อเรา
Visitors: 5,579