การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต Slump Test

วิธีการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)

การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความเหลวของคอนกรีตสด ค่าการยุบตัวที่วัดได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการเทคอนกรีต การแทรกซึม และการขึ้นรูปของคอนกรีต

อุปกรณ์ที่ใช้:

กรวยสแตนเลส (Slump Cone)

ถาดรอง (Galvanized Iron Pan)

เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod)

ที่ตักปูนขนาด 24 ออนซ์ (Scoop)

เกรียงเหล็ก (Trowel)

แปลงทองเหลือง (Scrub Brush)

ตลับเมตร (Tape Measure) 

ขั้นตอนการทดสอบ:

การทดสอบนั้นทำโดยตักคอนกรีตใส่ลงในโคนที่มีลักษณะเป็นกรวยยอดตัด

ให้ได้ 3 ชั้น โดยให้แต่ละชั้นมีปริมาตรเท่ากัน และต้องตำด้วยเหล็กกระทุ้งทีละชั้นแล้วจึงค่อยๆ ยกโคนขึ้นอย่างช้าๆ

คอนกรีตจะยุบตัวลงด้วยน้ำหนักของตัวเอง

ความสูงที่ยุบตัวลงของคอนกรีตที่วัดได้ถือว่าเป็นค่ายุบตัวขอบคอนกรีต

การบันทึกผล: บันทึกค่าการยุบตัวและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ

ค่าการยุบตัวที่เหมาะสม:

ค่ายุบตัวที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย

คอนกรีตสำหรับงานพื้นถนน ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 5.0 เซนติเมตร ± 2.5

คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 7.5 เซนติเมตร ± 2.5

คอนกรีตสำหรับงานฐานราก ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 10.0 เซนติเมตร ± 2.5

คอนกรีตสำหรับงานเสริมฐานรากแผ่ ค่ายุบตัวที่เหมาะสม มากกว่า 15.0

หมายเหตุ:

ค่าการยุบตัวของคอนกรีตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของซีเมนต์ ปริมาณน้ำ ขนาดของหิน และอุณหภูมิของคอนกรีต

ควรทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตทุกครั้งก่อนเทคอนกรีตจริง

ผลการทดสอบค่าการยุบตัว ควรใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งานคอนกรีต

Visitors: 5,579