การบ่มคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต มีความจำเป็นอย่างไร

การบ่มคอนกรีต (Concrete Curing) คือกระบวนการป้องกันไม่ให้น้ำในคอนกรีตระเหยเร็วเกินไปหลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว เพื่อให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) ของซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นเป็นกระบวนการทางเคมีที่น้ำทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพื่อสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate) เพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัวอย่างสมบูรณ์ เพิ่มกำลังอัด ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว

วิธีการบ่มคอนกรีตที่นิยมใช้

-การขังน้ำ ใช้กรณีที่เป็นพื้นกว้างๆ ทำลักษณะคานกั้นน้ำ ไม่ให้น้ำไหลออก

ข้อควรระวัง : ตรวจสอบคานกั้นน้ำทุกด้านไม่ให้พัง หรือมีรอยรั่ว


-คลุมด้วยวัสดุชุ่มน้ำ ( กระสอบ) ใช้ในกรณี คาน , ฐานราก โดยการชุบน้ำกระสอบให้เปียก แล้วนำไปห่อหุ้มส่วนที่จะบ่ม-ใช้พลาสติกใสพันหุ้ม ใช้กรณี บ่มเสา มีความสะดวก และวัสดุบางเบา การบ่มจะต้องฉีดน้ำเพิ่มความชื้นก่อนหุ้ม 

ข้อควรระวัง : บริเวณรอยต่อพลาสติกต้องแนบสนิท และต้องไม่มีรอยฉีกขาด เนื่องจากพลาสติก มีน้ำหนักเบา จึงต้องระวังเรื่องผูกยึด ป้องกันลมพัด


-ฉีดน้ำยาบ่ม/หรือทาคอนกรีต ใช้กับโครงสร้างทั่วไป สารเคมีที่ใช้ฉีด/หรือทา จะเป็นเยื่อบาง ๆ คุมผิวคอนกรีต ป้องกันการระเหยของน้ำ ในคอนกรีตได้ วิธีนี้จะสะดวก รวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ข้อควรระวัง : การพ่น /หรือทาสารเคมี ต้องกระทำในขณะที่ผิวคอนกรีตยังชื้นอยู่ และต้องพ่นให้ทั่วถึง

Visitors: 5,583