การเก็บตัวอย่างลูกปูน

การเก็บตัวอย่างลูกปูน

วัตถุประสงค์การเก็บลูกปูน

-เพื่อหากำลังอัด
-เพื่อทดสอบคุณภาพของคอนกรีต
-เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอนกรีต
 

การเก็บตัวอย่างลูกปูน สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ

1. แบบลูกบาศก์ (Cube)
2. แบบกระบอก(Cylinder) 
หลักการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่นำมาทดสอบ สามารถทำได้ดังนี้คือ
1.การเก็บตัวอย่างจากการเทงานเสา คาน พื้น
2.เก็บตัวอย่างทุกๆ การเท 50 ลูกบาศก์เมตร
3.เก็บทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหล่ง ทราย หิน 
เป็นต้น

วิธีการทดสอบ

1.ตักคอนกรีตโดยเลือกส่วนกลางของโม่ 
2.นำแบบมาทาน้ำมัน ประกอบ ไม่ให้มีรอยรั่ว
3.ตักแบ่ง 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นใช้เหล็กทรงกลมหัวมนกระทุ้ง 35 ครั้ง
เมื่อขึ้นชั้น2,3  การกระทุ้งให้โดนคอนกรีตชั้นล่างได้ไม่เกิน2.5 ซม.
ในการเก็บลูกปูนจะเก็บอย่างน้อย 3 ลูก สำหรับการทดสอบ ที่28 วัน หากต้องการเพิ่มระยะการทำสอบเช่น 7 วัน , 14 วัน ก็เพื่อชุดเก็บตัวอย่าง ชุดละ 3 ลูก
4.เขียนรายงานติดไว้บนลูกปูน
5.ครบ 24 ชั่วโมง ทำการถอดแบบ
6.นำแท่งคอนกรีตไปบ่ม
7.นำมาทดสอบกำลังอัด
 
 
Visitors: 5,583