ผลงานที่ผ่านมา ของช่างโปร

งานก่อสร้างคลังสินค้า และสำนักงาน

อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

โครงสร้างอาคาร :  โครงสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็ก

วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นอาคารโรงงาน และ สำนักงาน ใช้สำหรับประกอบผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก
ขนาดอาคาร : 15 x 24 เมตร
พื้นที่ : ขนาด 1 ไร่
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 150 วัน
 
Visitors: 5,583