แบบมาตรฐาน-PES4

แบบมาตรฐาน PES-4

การออกแบบคลังสินค้า แบบมาตรฐาน PES-4 คอนเซ็ปไอเดียยังอยู่ที่ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบวงจร พื้นที่ใช้งานคุ้มค่า 

พื้นที่ใช้สอยในการออกแบบ ขนาดอาคาร 70x 20 เมตร ระยะร่นที่แนะนำคือ 5 เมตร และ 10 เมตร

การจัดแบ่งส่วนการใช้งานของอาคารคลังสินค้า เป็นสองชั้น

ชั้นที่ 1 จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.โซนออฟฟิต

2.โซนคลังสินค้า

Loading Area (จุดนำสินค้าเข้า / ออก) จะเป็นแนวเดียวกับทางสัญจรหลัก โดยเว้นระยะร่นไว้ที่ 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการเดินรถขนส่ง

สำหรับด้านที่เหลือ จะเว้นระยะร่นไว้ที่ 5 เมตร ตามกฎหมายกำหนด

ชั้นที่ 2 จะเป็นส่วนเฉพาะของออฟฟิต หรับผู้บริการและรองรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกโครงการ

เพื่อรองรับการใช้งานในส่วนที่เป็นโซนคลังสินค้าจะไม่มีฝ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าในแนวตั้งได้มากขึ้น

ห้องไลฟ์สด หรือ Studio จะอยู่ในโซนสำนักงานชั้น 2 เช่นกัน ส่วนนี้นอกจากเป็นห้องไลฟ์สด ถ่ายรูปสินค้า ยังใช้โปรโมทสินค้าหรือทำโฆษณา

สำหรับห้อง Studio ทำในรูปแบบของห้องอเนกประสงค์ เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำกิจกรรมอื่นในองค์กรได้

Visitors: 5,578