แบบมาตรฐาน-PES2

แบบมาตรฐาน-PES2

การออกแบบอาคารคลังสินค้า ตามแบบมาตรฐาน-PES 2 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 936 ตร.ม.

ภายในอาคารมีส่วนต่างๆคือ

ชั้น 1 แบ่งออกเป็น 2 โซนคือ

1. โซนออฟฟิต ประกอบด้วยห้องต่างๆคือ

   1.1 Reception -ส่วนต้อนรับลูกค้า

   1.2 Waiting Area -ห้องรับรอง

   1.3 Pantry -ห้องเตรียมอาหาร

   1.4 Hall -ห้องแสดงสินค้า

   1.5 Meeting Room - ห้องประชุม

   1.6 WCM & WCW - ห้องน้ำชาย/หญิง

2. โซนโรงงาน จะประกอบด้วยห้องต่างๆ คือ

   2.1 Loading 1 out -โหลดดิ้งนำสินค้าออก

   2.2 Loading 2 in - โหลดดิ้งรับสินค้าเข้า

   2.3 Rack -ชั้นวางสินค้า

   2.4 Pack Station -จุดแพ็คของ

   2.5 Mezzanine -ชั้นวางสินค้ารอแพ็ค

ชั้น 2 โซนออฟฟิต จะประกอบด้วยห้องต่างๆคือ

1. Office Area - พื้นที่ออฟฟิต

2. MD Room - ห้องผู้บริหาร

3. Warehouse Staff - ห้องพนักงานคลัง

4. Meeting Room - ห้องประชุม

5. Hall - ห้องจัดแสดงสินค้า

6. W.C.M. & W.C.W. - ห้องน้ำ ชาย/หญิง

ภายนอกอาคาร

ขนาดความกว้างด้านหน้าอาคาร กว้าง 20 เมตร ความสูงอาคาร 8.55 เมตร ช่องประตูกว้าง 6 เมตร เพื่อรองรับขนาดของรถบรรทุกสินค้าขณะรับ/ส่ง สินค้า ตามตำแหน่ง Loading 1 out (สินค้าออก) และ Loading 2 in (สินค้าเข้า)

 

ช่องประตูกว้าง 6 เมตร เพื่อรองรับขนาดของรถบรรทุกสินค้าขณะรับ/ส่ง สินค้า ตามตำแหน่ง Loading 1 out (สินค้าออก) และ Loading 2 in (สินค้าเข้า)

 

 

 

Visitors: 5,579