แบบมาตรฐาน-PES3

แบบมาตรฐาน-PES3

ในการออกแบบคลังสินค้า เราใช้คอนเซ็ปท์ดีไซน์ เป็นคลังสินค้า ที่ใช้งานระบบ AGV เข้ามาช่วยในการทำงาน ช่วยในการย้ายสินค้าได้ถูกต้องปลอดภัย และแม่นยำ รองรับน้ำหนักได้เยอะยังสามารถทำงานในที่ไม่มีแสงสว่างได้ และทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ดี

 

ใช้ระบบนำทางอัตโนมัติ Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) ในการควบคุมระบบ AGV 

แบบภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แบ่งเป็นโซนต่างๆ คือ 

 

   -Reception อยู่ส่วนหน้าของอาคาร เข้ามาจะเจอในส่วนต้อนรับและพื้นที่พักคอย มีช่องแสงทำให้รู้สึกโปร่งมากขึ้น และติดต่อกับฝ่ายบริการได้อย่างสะดวก
   -Rack AGV ส่วนนี้จะเป็นชั้นเก็บสินค้าอัตโนมัติ ทำงานด้วย AGV
   -Charging AGV เป็นจุดชาร์จแบตเตอร์รี่ เครื่อง AGV และเป็นพื้นที่เก็บ AGV หลังใช้งาน
   -Pack Station เชื่อมต่อกับส่วนส่งสินค้าออก สะดวกต่อการแพ็คและจัดส่งอย่างรวดเร็ว จุดแพ็คสินค้าจะเชื่อมต่อกับ Loading out เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถขนส่ง 
   -Loading มีพื้นที่วางสินค้าที่รับเข้ามาโดยไม่ไปรบกวนส่วน Pack Station ทางเขาออกแบ่ง 2 ช่อง คือ Loading In  และ Loading Out เพื่อการขนส่งที่สะดวก
   -Lift ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสินค้าขึ้น-ลง
 

 

แบบภายในอาคารชั้นที่ 2 

 

   ชั้น 2 เป็นโซนของออฟฟิต และพื้นที่คลังเก็บสินค้าระบบ AGVที่เชื่อมต่อกันได้โดยไม่เข้ามาวุ่นวายในส่วนของออฟฟิต ส่วนของ Staff Warehouse ติดกับคลังคอยสินค้าไดอยู่ตลิดพื่นที่ทำงานและห้อง MD เพ่ิมแสงสว่างทำให้รู้สึกไม่อุดอู้จนเกินไป
   -Lift ส่วนลิฟท์ชั้น 2 จะเป็นตัวลำเลียงสินค้าลงชั้น 1 ที่พร้อมจะกระจายสินค้าโดยใช้ AGV พนักงานแค่รอสแตนบายรับของขึ้น-ลง และ AGV ก็สามารถไปรับสินค้าอื่นได้อีก ทำให้รวดเร็วและประหยัดแรง
   -Rack AGV ควบคุมการทำงานด้วยระบบ SLAM  
   -Charging AGV  เป็นจุดชาร์จแบตเตอร์รี่ เครื่อง AGV และเป็นพื้นที่เก็บ AGV หลังใช้งาน 
   -Loading เป็นจุดรอของสินค้าเพื่อเข้าเก็บ หรือเพื่อส่งออก

 

อ่านต่อ แบบมาตรฐาน-PES4

 

Visitors: 5,583